לפני השימוש

תוכנת מנהל ההתקן החדשה ביותר מפורסמת באתר האינטרנט של Canon. נא לוודא את סביבת ההפעלה וכו' ולהוריד את התוכנה המתאימה לפי הצורך.
האתר העולמי של Canon: ‏https://global.canon/‎
הפעולות שיש לרשותך עשויות להשתנות בהתאם לתנאים הבאים.
המכשיר שאתה משתמש בו וההגדרות שלו
גרסת הקושחה של המכשיר
מבנה האפשרויות של המכשיר
מנהל ההתקנים שאתה משתמש בו
גרסת מנהל ההתקנים
סביבת המחשב שבה אתה משתמש
בעת הדפסה מאפליקציית החנות של Windows, מכיוון שאינך יכול להציג את מסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן, מספר הפונקציות שאתה יכול להגדיר מוגבל.
תוכן המסך, התהליכים וכדומה, המוצגים ומתוארים במדריך עלולים להיות שונים מאלו המוצגים בפועל.
במדריך זה, מוסברות דוגמאות עם השימוש ב-Windows 11.