התקנת מנהל ההתקן

קטע זה מסביר פריטים שיש לבדוק ושיטות שונות להתקנת מנהל ההתקן.
עיין בפריטים שיש לבדוק לפני התקנת מנהל ההתקן.
שיטת ההתקנה משתנה בהתאם לשיטת החיבור והסביבה של שימוש המכשיר. בחר את השיטה המתאימה להתקנה.
כמו כן, עיין בהליך המצורף כאן בעת עדכון או הסרה של מנהל ההתקן.