שינוי היציאה

זה מסביר את ההליך לשינוי היציאה המשמשת התקן המחובר לרשת.
אם אתה מגדיר זמנית יציאה עבור ההתקן בעת התקנת מנהל ההתקן, שנה אותה ליציאה הנכונה על ידי ביצוע הליך זה.
כאן מוסברת השיטה ליצירת יציאת Raw או LPR באמצעות יציאת TCP/IP רגילה.

דרישות מקדימות

התקנת מנהל ההתקן
אשר את השם או כתובת ה-IP של המכשיר (אם הוספת PORT TCP/IP רגיל).
כדי להוסיף יציאה TCP/IP רגילה, עליך להזין את השם או כתובת ה-IP של המכשיר. לשם ההתקן, השתמש בשם שבו מוכר המכשיר ברשת. אם אינך יודע את שם המכשיר או כתובת ה-IP, בדוק עם מנהל הרשת שלך.
קביעת הפרוטוקול לשימוש
Raw: פרוטוקול שניתן להשתמש בו עם Windows. הוא משדר נתונים במהירות גבוהה יותר מ-LPR.
LPR: הפרוטוקול הנפוץ על ידי TCP/IP.
בעת הפעלת המחשב, היכנס כחבר ב-Administrators.

תהליכים

1.
הצג את מסך מאפייני המדפסת.
אם מוצג מ-[ הגדרות] בתפריט התחל
(1) תצוגת [מכשירים] > [מדפסות וסורקים] ← יש לבחור את המכשיר להגדרה ← יש ללחוץ על [‏‏נהל].
(2) במסך [נהל את המכשירים שלך] יש ללחוץ על [מאפייני מדפסת].
אם מציגים מ-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני מדפסת] בתפריט המוצג.
2.
הצג את הגיליון [יציאות] ← הגדר את היציאה.
בעת שימוש ביציאה קיימת:
בחר PORT מ-[‏‏יציאה].
בעת הוספת יציאה TCP/IP רגילה:
(1) לחץ על [הוספת יציאה] ← בחר [Standard TCP/IP Port] מתוך [סוגי יציאות זמינים] ← לחץ על [יציאה חדשה].
(2) הזן את שם המכשיר או כתובת ה-IP בהתאם להוראות האשף.
[שם יציאה] מוזן אוטומטית. שנה את שם ה-PORT במידת הצורך.
אם מוצג מסך [‏‏דרושים פרטי יציאה נוספים], לחץ על "פתח פרטים" הבא ובצע את הפעולות הדרושות.
[+][-]
(3) לחץ על [סיום] ← לחץ על [‏‏סגור] בתיבת הדו-שיח [יציאות מדפסת].
3.
אם ברצונך להגדיר את היציאה TCP/IP הרגילה, לחץ על [קביעת תצורת יציאה].
4.
הגדר את היציאה.
בעת שימוש ב- Raw:
בחר [RAW] ל-[פרוטוקול] ← לחץ על [אישור].
בעת שימוש ב- LPR:
(1) בחר [LPR] עבור [פרוטוקול] ← ציין אחד מתורי ההדפסה הבאים עבור [הגדרות LPR] > [שם תור].
LP: פלטים לפי הגדרת הסליל של המכשיר. זוהי ההגדרה שבה משתמשים בדרך כלל.
SPOOL: יוצא תמיד לאחר סגירה לדיסק הקשיח, ללא קשר להגדרות ההתקן.
DIRECT: תמיד יוצא מבלי לעשות SPOOL לדיסק הקשיח, ללא קשר להגדרות ההתקן.
(2) לחץ על [אישור].
5.
לחץ על [‏‏סגור].