התקנת קיצור למדריך המקוון

זה מסביר את ההליך להתקנת קיצור לאתר שבו זמינים מדריכים מקוונים למוצרי Canon.
1.
הכנס את ה-CD-ROM המצורף למחשב שלך.
אם תפריט ה-CD-ROM אינו מוצג, לחץ על "פתח פרטים".
[+][-]
2.
אם מסך בחירת השפה מוצג, בחר שפה ← לחץ על [OK].
3.
לחץ על [Installation] במסך התפריט.
4.
בחר רק את [Manuals] במסך המוצג ← לחץ על [Install].
5.
קרא את CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ← לחץ על [כן].
6.
בדוק את יעד ההתקנה ← לחץ על [Install].
אם ברצונך לשנות את יעד ההתקנה, לחץ על [Browse].
פעולת ההתקנה מתחילה.
7.
לחץ על [Exit].
8.
לחץ על [Next] במסך [Install] ← לחץ על [Exit].
קיצור הדרך נוצר בשולחן העבודה שלך.