> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > De afgedrukte streepjescode kan niet worden gelezen
6SHE-066

De afgedrukte streepjescode kan niet worden gelezen

Misschien kan een fijne streepjescode of een streepjescode met dikke lijnen niet worden gelezen.
Vergroot de streepjescode.
Als de streepjes van de streepjescode haaks op de uitvoerrichting van het papier staan, draai de afbeelding dan 90 graden om ervoor te zorgen dat de streepjes parallel aan de uitvoerrichting van het papier liggen.
Als het probleem zich blijft voordoen, ook nadat u de bovenstaande handeling hebt verricht, verander dan de modus met behulp van [Modus Barcodeaanpassing] in het printerstuurprogramma. Het verbeterende effect is het laagst met [Modus 1] en het hoogst met [Modus 5]. Probeer de instelling uit, te beginnen met [Modus 1].
[Afwerking] tabblad  [Geavanceerde instellingen]  [Modus Barcodeaanpassing]  Selecteer de modus
OPMERKING
Als het verbeterende effect sterker is, wordt de afdrukdichtheid lichter.
Misschien wordt [Modus Barcodeaanpassing] niet weergegeven, afhankelijk van de instellingen van het printerstuurprogramma. Voor informatie over het weergeven, raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma's op de website voor de handleidingen.
Als [Modus Barcodeaanpassing] is opgegeven, is de instelling <Vage afbeelding corrigeren> uitgeschakeld. Bovendien leidt het opgeven van [Modus 4] of [Modus 5] in langzamer afdrukken.