> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen witte vlekken
6SHE-063

Er verschijnen witte vlekken

Mogelijke oorzaken: u gebruikt niet het juiste papier, of er is een probleem met de gebruiksomgeving. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Vervang de stapel door probleemloos papier.  

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Verschijnt er een witte vlek in het midden van donkere tekst of lijnen?

Verander de instelling van <Modus hoge vochtigheid>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid variëren, afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.  
BELANGRIJK
Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
Als u <Aan> kiest, wordt de instelling van automatisch uitschakelen gedeactiveerd.  

Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid?

Verander de instelling van <Modus hoge vochtigheid>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid variëren, afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.