> Papierstoringen verhelpen > Over papierstoringen > Papierstoringen in de hoofdeenheid
6SHE-017

Papierstoringen in de hoofdeenheid

Verwijder het vastgelopen papier volgens de procedure die geldt voor de locatie waar een papierstoring optreedt.
Uitvoerlade Vastgelopen papier in het apparaat of in de achterzijde
Binnenzijde Vastgelopen papier in het apparaat of in de achterzijde
Duplex transportgeleider Papierstoringen bij de transportgeleider voor duplex afdrukken
Achterzijde Vastgelopen papier in het apparaat of in de achterzijde

Vastgelopen papier in het apparaat of in de achterzijde

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, oefen dan niet te veel kracht uit, maar ga verder naar de volgende stap.
1
Open de klep aan de voorzijde.
2
Verwijder de tonercassette.
3
Houd de groene knop aan de voorzijde ingedrukt en til de transportgeleider op.
Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat in stap 5.
4
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
5
Zet de transportgeleider behoedzaam terug.
6
Houd de groene knop aan de achterzijde ingedrukt en til de transportgeleider op.
Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat in stap 8.
7
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Verwijder het vastgelopen papier zo vlak mogelijk om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner eraf valt.
8
Zet de transportgeleider behoedzaam terug.
9
Open de achterklep.
10
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Bepaal op welke manier u het vastgelopen papier er het makkelijkst kunt uittrekken, en probeer die manier het eerst.
Verwijder het vastgelopen papier zo vlak mogelijk om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner eraf valt.
11
Sluit de achterklep.
12
Installeer de tonercartridge.
Druk de cartridge beslist zo ver aan tot hij niet verder kan.
13
Sluit de voorklep.
OPMERKING
Als het bericht aanwezig blijft
Op andere locaties kan papier zijn vastgelopen. Controleer de andere locaties, en verwijder eventueel vastgelopen papier. Als het bericht aanwezig blijft, controleer dan of de klep aan de voorzijde goed is gesloten.

Papierstoringen bij de transportgeleider voor duplex afdrukken

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
Trek de papierlade uit.
BELANGRIJK
Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Druk de groene knop in en verlaag de transportgeleider voor duplex afdrukken.
3
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
4
Zet de transportgeleider voor duplex afdrukken terug in zijn stand.
Sluit de geleider helemaal tot hij vastklikt.
5
Plaats de papierlade.
6
Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?> wordt weergegeven.
OPMERKING
Als het bericht aanwezig blijft
Op andere locaties kan papier zijn vastgelopen. Controleer de andere locaties, en verwijder eventueel vastgelopen papier.