> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Achterzijde van het papier is vlekkerig
6SHE-059

Achterzijde van het papier is vlekkerig

Mogelijke oorzaken: u gebruikt niet het juiste papier, of de fixeereenheid is verontreinigd. Controleer de volgende punten.

Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de afdrukgegevens?

Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.

Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid.