> Als u niet goed kunt afdrukken > Het papier krult om of is gekreukeld > Het papier kreukelt
6SHE-05E

Het papier kreukelt

Mogelijke oorzaken: het papier is niet goed geladen of u gebruikt niet het juiste papier. Controleer de volgende punten.

Is het papier goed geplaatst?

Als de stapel papier hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen of schuin in de lade ligt, kunnen er kreukels of vouwen ontstaan.  

Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Vervang de stapel door probleemloos papier.  

Treedt dit op als u op normaal papier of op dun papier afdrukt?

Verander de instelling van <Papierkreukelcorrectie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Met <Aan> geselecteerd, kan de afdruk vaag zijn of kan de afdruksnelheid lager zijn.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.