> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen vlekken
6SHE-04F

Er verschijnen vlekken

Mogelijk is de fixeereenheid vuil.
Reinig de fixeereenheid.  
Als het probleem blijft optreden wanneer u de fixeereenheid reinigt, wordt het probleem misschien opgelost door <Tonervlekken verminderen 1> in te stellen op <Aan>.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.