> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen witte vlekken
6SHE-04E

Er verschijnen witte vlekken

Mogelijke oorzaken: u gebruikt niet het juiste papier, of er is een probleem met de gebruiksomgeving. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Vervang de stapel door probleemloos papier.  

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.  
BELANGRIJK
Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
Als u <Aan> kiest, wordt de instelling van automatisch uitschakelen gedeactiveerd.  

Verschijnen er bij dubbelzijdig afdrukken witte plekken in de voorrand van het papier? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Als u dubbelzijdig afdrukt op dun papier, kunnen witte plekken optreden aan de achterzijde van het papier in de voorrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door <Leegte op achterkant corr.> in te stellen op <Aan>.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

Verschijnen er witte plekken in de voorrand van het papier? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Als bij het afdrukken op dun papier de voorrand van het papier witte vlekken vertoont, kan <Leegte corrigeren> instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kunnen afdrukken vaag zijn.

Is de afdruk misschien zodanig ongelijk dat de afdruk op een patroon van waterdruppeltjes lijkt?

Als u <Waterdruppelpatroon beperken> selecteert voor <Aan>, wordt het probleem mogelijk opgelost.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge.