> Papierstoringen verhelpen > Over papierstoringen
6SHE-00L

Over papierstoringen

Als er een papierstoring optreedt, verschijnt <Papier vastgelopen.> op het scherm. Selecteer <Volgende> om eenvoudige oplossingen weer te geven.
Als u de procedures op het scherm niet goed begrijpt, raadpleegt u de volgende gedeeltes om storingen te verhelpen.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Documentinvoer Papierstoringen in de aanvoer
Uitvoerlade Papierstoringen in de hoofdeenheid
Multifunctionele invoer/papierlade Papierstoringen in de papierlade
Achterzijde Papierstoringen in de hoofdeenheid
BELANGRIJK
Als u het vastgelopen papier gaat verwijderen, moet u het apparaat niet uitschakelen
Als u dat doet, gaan de afdrukgegevens namelijk verloren. Wees extra voorzichtig wanneer u faxdocumenten ontvangt.
Als het papier scheurt
Zorg dat u alle papierresten verwijdert om te voorkomen dat het apparaat opnieuw vastloopt.
Als zich herhaaldelijk papierstoringen voordoen
Waaier de papierstapel uit en tik de uiteinden op een vlak oppervlak om het papier uit te lijnen voordat u het in het apparaat plaatst.
Controleer of het papier wel geschikt is voor het apparaat.  
Controleer of er geen papierresten zijn achtergebleven in het apparaat.
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat
Hierdoor kunnen inwendige onderdelen beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u contact op met uw Canon dealer of met de Canon helpdesk. Als een probleem niet kan worden opgelost