> Adresboek/bestemmingen registreren > Het adresboek van het apparaat exporteren voor gebruik op een ander Canon-apparaat (externe UI)
84YX-041

Het adresboek van het apparaat exporteren voor gebruik op een ander Canon-apparaat (externe UI)

Hier wordt beschreven hoe u het adresboek van het apparaat kunt exporteren en op een computer kunt opslaan.
1
Start de webbrowser. 
2
Typ 'http://<het IP-adres van het apparaat>/' in het adresveld en druk op [ENTER] op het toetsenbord.
Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (bijvoorbeeld 'http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/').
3
Selecteer [Systeembeheerder-modus], voer de juiste ID in bij [Systeembeheerder-ID] en pincode bij [Pincode systeembeheerder] en klik vervolgens op [Aanmelden].
Als er een toegangspincode is opgegeven in [Toegangspincode externe UI], voer dan de toegangspincode in.
Als Afdelings-ID beheer is ingeschakeld,
4
Klik op [Instellingen/registratie].
5
Selecteer [Gegevensbeheer]  [Exporteren].
6
Selecteer de items die u wilt exporteren en geef indien nodig een encryptiewachtwoord op.
De gegevens opslaan als een reservekopie of de adresboekgegevens naar hetzelfde apparaatmodel kopiëren: selecteer de indeling informatiebestanden met instellingen van het apparaat.
De adresboekgegevens naar het faxstuurprogramma of een ander apparaatmodel kopiëren: selecteer de indeling Canon-adresboekbestanden (*.abk).
Selecteer [Adresboek (ABK)] om te exporteren in de indeling Canon-adresboekbestanden (*.abk).
Selecteer [Adresboek] om te exporteren in de indeling informatiebestanden met instellingen van het apparaat (*.dcm). Als er een pincode voor het adresboek is opgegeven, voert u deze in [Pincode adresboek] in.
Als u gegevens wilt versleutelen voor export, voert u een wachtwoord in [Encryptiewachtwoord] in met behulp van alfanumerieke tekens. Voer het wachtwoord opnieuw in [Bevestigen] in. Als [Adresboek] is geselecteerd, kunnen de gegevens niet worden geëxporteerd zonder dat een encryptiewachtwoord is ingesteld.
OPMERKING
Als een wachtwoord is opgegeven in [Encryptiewachtwoord], is het wachtwoord vereist bij het importeren van de gegevens. Zorg ervoor dat u het wachtwoord niet vergeet.
7
Klik op [Start exporteren].
BELANGRIJK
Het exporteren kan enkele minuten duren. Schakel het apparaat niet uit terwijl het exporteren bezig is. Als het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl het exporteren bezig is, kunnen de gegevens of het apparaat beschadigd raken.
Zorg ervoor dat er geen afdruk- of andere processen bezig zijn voordat u begint met exporteren. Gebruik het apparaat ook niet terwijl het exporteren bezig is.
8
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de geëxporteerde data.
De adresboekgegevens worden op de computer opgeslagen.