> Adresboek/bestemmingen registreren > Eenvoudig naar meerdere bestemmingen verzenden door ze als een groep (groep) te registreren
84YX-03U

Eenvoudig naar meerdere bestemmingen verzenden door ze als een groep (groep) te registreren

Registreer bestemmingen als een groep, zodat u gemakkelijk naar alle bestemmingen kunt verzenden.
OPMERKING
Uitsluitend bestemmingen van hetzelfde type adres kunnen worden geregistreerd in dezelfde groep.
Gedeelde mappen of FTP-servers als bestemmingen kunnen niet in een groep worden geregistreerd.
1
Selecteer <Adresboek> in het scherm Start.
2
Selecteer <Best. registreren>  <Groep>.
Als een scherm voor het invoeren van de pincode voor het adresboek verschijnt,
3
Selecteer <Naam>.
4
Voer de naam in die in het adresboek moet worden geregistreerd en selecteer <Toepassen>.
5
Selecteer <Bestemming>.
6
Selecteer <Toevoegen>.
7
Selecteer de index met de bestemming die u wilt registreren.
De index gebruiken,
8
Selecteer de bestemming, en selecteer <Toepassen>.
9
Herhaal stap 6 tot en met 8 totdat u alle gewenste bestemmingen hebt opgeslagen en selecteer vervolgens <Toepassen>.
OPMERKING
De details van een bestemming controleren
Selecteer een bestemming die u wilt controleren en selecteer vervolgens <Details>.
Een bestemming uit de groep verwijderen
Selecteer de bestemming die u uit de groep wilt verwijderen en selecteer <Verwijderen>  <Ja>.
10
Selecteer <Registreren als>.
11
Selecteer <Favorieten> of <Kiescode>.
Als u een veelgebruikte bestemming in <Favorieten> registreert, kunt u deze gemakkelijk in het adresboek selecteren.
Als u <Kiescode> selecteert, selecteer dan het nummer van de bestemming, of selecteer <Num.toetsen gebr.> en voer het nummer van de bestemming in.
12
Selecteer <Toepassen>.
Het registreren van een groep is voltooid.