> Foutmeldingen/foutcodes > 'Het geheugen is vol.' wordt op het display (scherm) weergegeven en de bewerking kan niet worden uitgevoerd
84YX-00A

'Het geheugen is vol.' wordt op het display (scherm) weergegeven en de bewerking kan niet worden uitgevoerd

De bewerking kan niet worden voortgezet, omdat het geheugen vol is. Controleer het volgende voor de oorzaken en oplossingen.

Het verzenden van een fax of scannen is mislukt omdat er onvoldoende geheugen beschikbaar is.

Als er documenten moeten worden verzonden of afgedrukt, wacht u tot het apparaat klaar is met het verwerken ervan.
Als er ontvangen documenten in het geheugen zijn opgeslagen, drukt u deze af of verwijdert u deze.
Als u een document met een groot aantal pagina's wilt verzenden, moet u het origineel splitsen voordat u het verzendt.
Als u een fax wilt verzenden, verlaag dan de resolutie voor het scannen van het origineel.
Selecteer bij het verzenden van een fax <Resolutie> op het tabblad <TX/RX-instellingen> en selecteer een resolutie die lager is dan de opgegeven resolutie.
Resoluties,
Als u wilt scannen, wijzig dan de bestandsindeling in een kleinere bestandsgrootte.
OPMERKING
De beeldkwaliteit kan afnemen als er tijdens het afdrukken onvoldoende geheugen beschikbaar is op het apparaat. U kunt het apparaat ook instellen om het afdrukken te annuleren.
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <Gecomprimeerde beelduitvoer> <Fout weergeven>  

Er is geprobeerd een origineel op een USB-geheugenapparaat op te slaan, maar er is onvoldoende ruimte.

Verwijder overbodige gegevens op het USB-geheugenapparaat om ruimte vrij te maken of sluit een ander USB-apparaat aan.
Een USB-geheugenapparaat verwijderen,
Een USB-geheugenapparaat installeren,