> Veelgestelde vragen > Scangegevens per e-mail verzenden
6SHE-001

Scangegevens per e-mail verzenden

Stel de benodigde instellingen in om vanaf de computer via e-mail te verzenden. Volg hiervoor de volgende stappen.
OPMERKING
Controleer en noteer vooraf de volgende informatie.
Het e-mailadres dat als bestemming moet worden geregistreerd
Instellingsinformatie van de e-mailserver (SMTP-servernaam*; poortnummer; autorisatievereiste; gebruikersnaam, wachtwoord, etc. voor autorisatie)
Raadpleeg de instructies en het helpbestand voor de toepassing die u momenteel gebruikt om deze informatie te controleren.

Stap 1 Configureer de machine voor het verzenden van e-mails (bewerking vanaf de computer)

Gebruik de speciale instellingstool (Insteltool verzendfunctie) via de webbrowser die in de machine is geïnstalleerd.
1
Start de Insteltool verzendfunctie op.
Voer 'http://<het IP-adres van de machine>/sendsupport_login.html' in het adresveld van de webbrowser in en druk op de [ENTER]-toets op het toetsenbord.
2
Klik op [Start].
Als het aanmeldingsscherm wordt weergegeven,
3
Klik op [Instellingen voor verzenden naar e-mail].
Als het scherm wordt weergegeven waarin u de pincode voor het adresboek moet invoeren,
4
Voer de vereiste informatie in.
[Registratie]
[Favorietnummer]
Registreer in <Favorieten> in het adresboek een e-mailadres. Selecteer een ongebruikt nummer in het vervolgkeuzemenu.
[Naam voor favorietnummer]
De ingevoerde naam wordt in een lijst in het adresboek weergegeven. Stel een naam in die u later gemakkelijk kunt vinden.
[Instellingen voor verzendbestemming]
[E-mailadres bestemming]
Voer het e-mailadres in waar u uw gescande originelen naartoe wilt verzenden.
[SMTP-serverinstellingen]
[SMTP-server]
Voer de SMTP-servernaam in.
[SMTP-authenticatie]
Klik op de radioknop [Ingesteld] of [Niet ingesteld] om dezelfde autorisatie-instellingen van de SMTP-server in te stellen. Als [Ingesteld] is geselecteerd, voert u de gebruikersnaam in het tekstvak [Gebruikersnaam] in en het wachtwoord in het tekstvak [Wachtwoord].
5
Klik op [Volgende].
6
Bevestig de instellingen en klik op [Registreren].
7
Druk op de hoofdschakelaar en schakel de machine uit.
U moet de machine uit- en weer inschakelen om de registratie te voltooien.
8
Nadat u de machine hebt uitgeschakeld, wacht u ten minste tien seconden voor u weer op de hoofdschakelaar drukt.
Nu zijn de instellingen voor het verzenden van e-mails voltooid.

Stap 2 Scan een origineel op de machine en verzend dit via e-mail

1
Plaats het origineel in de documentinvoer of op de glasplaat.
2
Selecteer <Scannen> in het scherm Start.
Als het aanmeldingsscherm wordt weergegeven,
3
Selecteer <E-mail>.
4
Geef de bestemming op.
1
Selecteer <Adresboek> op het tabblad <Bestemming opgeven>.
2
Selecteer <Aan>.
3
Selecteer het selectievakje voor de gewenste bestemming en selecteer <Toepassen>.
5
Selecteer <Start>.
Als het origineel in de documentinvoer wordt geplaatst
Zodra het origineel is gescand, worden de scangegevens naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
Als het origineel op de glasplaat wordt geplaatst
1
Nadat het origineel is gescand, selecteert u <Verz. starten>.
De scangegevens worden naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
Als u meerdere originelen scant,
Als het verzenden mislukt,