> Problemen met fax / telefoon > U kunt geen faxen ontvangen
6SHE-039

U kunt geen faxen ontvangen

Mogelijke oorzaak: verkeerde ontvangstmodus of verkeerde ontvangstinstellingen. Controleer de volgende punten.

Ontvangt u een fax automatisch?

Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Fax/telefoon (automatisch schakelen)>, <Automatisch>, <Antwoordapparaat>, of <Netwerkomschakelaar>.  
Indien ingesteld op <Antwoordapparaat>, moet u controleren dat een antwoordapparaat is aangesloten op dit apparaat. Het moet zijn ingeschakeld een goed opgenomen welkomstbericht bevatten.
Misschien is er nog weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Onnodige in het geheugen opgeslagen data moet u afdrukken, verzenden, of verwijderen.  

Ontvangt u een fax handmatig?

Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Handmatig>.  
Voordat u de hoorn op de haak legt, selecteert u <Start ontvngst> of voert u het ID-nummer voor ontvangst op afstand. Als u eerst de hoorn op de haak legt, wordt de communicatie afgebroken.

Gebruikt u een glasvezelverbinding om faxen te ontvangen?

Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten. Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.

Ontvangt u faxen van faxinformatiediensten?

Controleer de huidige instelling van <Selecteer type lijn> om te verifiëren dat het type telefoonlijn is ingesteld op toonlijn.  
Als u pulslijn hebt gekozen, geeft u de bestemming op door de knop Toon op het tabblad <Bestem. inv.> te kiezen en dan de bestemming in te voeren. Als u de knop Toon kiest en dan de bestemming invoert, worden toonsignalen verzonden, ook als u een pulslijn gebruikt.
Verricht de ontvangsthandeling door de audio-leidraad te volgen die de faxinformatiediensten hebben geleverd.