> Faxen > U kunt geen faxen ontvangen
84YX-011

U kunt geen faxen ontvangen

Controleer of de faxontvangstmodus of de ontvangstinstellingen juist zijn opgegeven.

Ontvangt u automatisch faxen?

Controleer of de faxontvangstmodus is ingesteld op <Fax/telefoon (automatisch schakelen)>, <Automatisch>, <Antwoordapparaat> of <Netwerkomschakelaar>.
Controleer de instellingen in <Fax>  <TX/RX-instellingen>  <RX-modus>.
OPMERKING
Als <Antwoordapparaat> is geselecteerd, controleer dan of er een antwoordapparaat op het apparaat is aangesloten, of een antwoordbericht correct is opgenomen en of het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Ontvangt u handmatig faxen?

Controleer of de faxontvangstmodus is ingesteld op <Handmatig>.
Controleer de instellingen in <Fax>  <TX/RX-instellingen>  <RX-modus>.
Voordat u de handset op de haak legt, selecteert u <Start ontvngst> of voert u de externe RX-ID in. Als u eerst de handset op de haak legt, wordt de verbinding verbroken.

Wordt er automatisch geschakeld tussen telefoon en fax?

Controleer of de faxontvangstmodus juist is opgegeven. Er wordt niet automatisch geschakeld tussen telefoon en fax

Ontvangt u faxen van faxinformatiediensten?

Controleer of het type telefoonlijn is ingesteld op een toonlijn.
<Menu>  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen>  <Lijn instellen>  <Selecteer type lijn>  <Toon>
Als er een pulslijn is opgegeven,
Verricht de ontvangsthandeling door de audio-leidraad te volgen die de faxinformatiediensten hebben geleverd.

Is er weinig ruimte in het geheugen beschikbaar?

Er is mogelijk weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Als opgeslagen ontvangen documenten zich nog in het geheugen bevinden, kunt u deze afdrukken, doorsturen of verwijderen.