> Problemen met fax / telefoon > Kan geen faxen verzenden door de bestemming te specificeren in de verzendhistorie
6SHE-037

Kan geen faxen verzenden door de bestemming te specificeren in de verzendhistorie

Historie kan niet worden weergegeven als er geen historiedata aanwezig is of de historiefunctie is beperkt. Controleer de volgende punten.

Hebt u het apparaat UIT gezet?

Bij het uitschakelen van het apparaat wordt de opgeslagen historiedata verwijderd.

Hebt u <Beperk nieuwe bestemmingen> ingesteld op <Aan>?

Als u instelt op <Aan>, wordt de opgeslagen historiedata verwijderd voordat u instelt op <Aan>.

Hebt u <Beperk opn. verz. vanuit log> ingesteld op <Aan>?

Als u instelt op <Aan>, kunt u geen bestemmingen opgeven vanuit de historie.