> Netwerk > Verbinding maken met een draadloos LAN > Overschakelen naar een draadloze LAN-verbinding
84YX-022

Overschakelen naar een draadloze LAN-verbinding

Hier wordt beschreven hoe u van een USB-verbinding of een bedrade LAN-verbinding overschakelt naar een draadloze verbinding.
BELANGRIJK
Nadat u de instellingen van een bedraad LAN in een draadloos LAN hebt gewijzigd, moet u de op de computer geïnstalleerde stuurprogramma's verwijderen en vervolgens opnieuw installeren.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als een aanmeldingsscherm verschijnt,
3
Selecteer <Selecteer bedraad/draadl. LAN>.
4
Selecteer <Draadloos LAN>.