> Scannen > Scannen en verzenden naar een FTP-server
84YX-00K

Scannen en verzenden naar een FTP-server

Realiseer instellingen op het apparaat of een computer voor het verzenden van scans naar een FTP-server. Volg de onderstaande stappen.
Voer stap 1 tot en met stap 3 uit.

Stap 1 Nagaan of u PASV moet gebruiken

PASV is een van de FTP-communicatiemodi die worden gebruikt voor bestandsoverdracht. U kunt alleen verbinding maken met de FTP-server via de firewall met PASV. Controleer van tevoren of PASV is ingesteld op de FTP-server.
BELANGRIJK
Of u de PASV-modus van de FTP instelt, hangt af van uw netwerkomgeving en de instellingen van de FTP-server op de bestemming. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
PASV gebruiken,

Stap 2 De FTP-server registreren in het adresboek

Een FTP-server als bestemming registreren in het adresboek (externe UI)

Stap 3 Een origineel op het apparaat scannen en op de FTP-server opslaan

1
Plaats het origineel in de documentinvoer of op de glasplaat.
2
Selecteer <Scannen> in het scherm Start.
Als een aanmeldingsscherm verschijnt,
3
Selecteer <Bestand>.
4
Geef de bestemming op.
1
Selecteer <Adresboek> op het tabblad <Bestemming opgeven>.
2
Selecteer het selectievakje voor de gewenste bestemming en selecteer <Toepassen>.
5
Selecteer <Z-W Start> of <Kleur Start>.
Als het origineel in de documentinvoer wordt geplaatst
Nadat het origineel is gescand, worden de gegevens naar de opgegeven FTP-server verzonden.
Als het origineel op de glasplaat wordt geplaatst (behalve wanneer de bestandsindeling JPEG is)
1
Selecteer <Verz. starten> nadat het origineel is gescand.
De gegevens worden naar de opgegeven FTP-server verzonden.
Als er meerdere originelen zijn,