> Ofte stillede spørgsmål > Afsendelse af scanningsdata via e-mail
6SH0-001

Afsendelse af scanningsdata via e-mail

Angiv de nødvendige indstillinger for afsendelse med e-mail fra din computer. Benyt følgende fremgangsmåde.
BEMÆRK
Kontrollér og notér følgende oplysninger på forhånd.
Den e-mailadresse, der skal registreres som destination
Oplysninger om mailserverindstillinger (SMTP-servernavn*, portnummer, godkendelseskrav, brugernavn, adgangskode osv. til godkendelse)
For at kontrollere disse oplysninger kan du se vejledningen og hjælp-filen til det program, du bruger i øjeblikket.

Trin 1 Konfigurer maskinen til at sende e-mail (handling fra din computer)

Brug det specialindstillingsværktøjet (Send Function Setting Tool) via den webbrowser, der er installeret på maskinen.
1
Start Send Function Setting Tool.
Indtast "http://<Maskinens IP-adresse>/sendsupport_login.html" i webbrowserens adressefelt, og tryk på [ENTER]-tasten på tastaturet.
2
Klik på [Start].
Hvis loginskærmen vises,
3
Klik på [Indstillinger for afsendelse til e-mail].
Hvis du får vist en skærm, hvor du bliver bedt om at indtaste PIN-koden til adressebogen,
4
Indtast de påkrævede oplysninger.
[Registrering]
[Favoritnummer]
Registrer en e-mailadresse i <Favoritter> i adressebogen. Vælg et ubenyttet nummer i rullemenuen.
[Favoritnummerets navn]
Det indtastede navn vil blive vist på en liste i adressebogen. Angiv et navn, der er nemt at finde senere.
[Indstillinger for afsendelsesdestination]
[Destinationens e-mail-adresse]
Indtast e-mailadressen, som du vil sende dine scannede originaler til.
[SMTP-serverindstillinger]
[SMTP-server]
Indtast SMTP-servernavnet.
[SMTP-autentificering]
Klik på alternativknappen [Indstillet] eller [Ikke indstillet] for at matche godkendelsesindstillingerne for SMTP-serveren. Hvis [Indstillet] vælges, skal du indtaste brugernavnet i tekstboksen [Brugernavn] og adgangskoden i tekstboksen [Adgangskode].
5
Klik på [Næste].
6
Bekræft indstillingerne, og klik på [Registrer].
7
Tryk på strømafbryderen, og sluk maskinen.
For at fuldføre registreringen skal du slukke maskinen og tænde den igen.
8
Når strømmen er blevet slukket, skal du vente mindst 10 sekunder, før du trykker på strømafbryderen igen.
Dermed er indstillingerne for e-mail-afsendelse angivet.

Trin 2 Scan en original på maskinen, og send den pr. e-mail

1
Anbring originalen i fremføreren eller på glaspladen.
2
Vælg <Scan> på Hjem-skærmen.
Hvis loginskærmen vises,
3
Vælg <E-mail>.
4
Angiv destinationen.
1
Vælg <Adressebog> under fanen <Angiv Modtager>.
2
Vælg <Til>.
3
Markér afkrydsningsfeltet for den ønskede destination, og vælg <Anvend>.
5
Vælg <Start>.
Hvis originalen er anbragt i fremføreren
Når originalen er scannet, sendes scanningsdataene til den angivne e-mailadresse.
Hvis originalen er anbragt på glaspladen
1
Når originalen er scannet, skal du vælge <Start afsend.>.
Scanningsdataene sendes til den angivne e-mailadresse.
Hvis der scannes flere originaler,
Hvis afsendelse mislykkes,