> Problemer med sending av skannede dokumenter > Kan ikke sende skannede dokumenter
6SHF-040

Kan ikke sende skannede dokumenter

En mulig årsak kan være feil innstilling for sending eller server. Sjekk følgende.
Et problem med forbindelsen mellom maskinen og datamaskinen kan være en annen, mulig årsak. Se også punktene nedenfor.

Er maskinens e-postadresse stilt inn?

Sjekk at e-postadressen korrekt angitt.  

Er mottakerinformasjonen korrekt angitt?

Sjekk at mottakerinformasjonen er korrekt angitt.  

Kan du sende e-post fra datamaskinen?

Sjekk om du kan sende e-post med samme server som for maskinen.

Er innstillingene for sending av e-post korrekt?

Sjekk basisinnstillingene for sending av e-post.  
Bruk Fjernkontroll til å konfigurere detaljerte innstillinger for POP-godkjenning før sending eller for kryptert kommunikasjon.  

Er innstillingene for SMTP-server eller DNS-server korrekt?

Hvis det ikke kan sendes noen e-post, må du sjekke om SMTP-serveren eller DNS-serveren er stilt korrekt inn.

Er serverinformasjonen som passordet, korrekt?

Sjekk om passordet og annen serverinformasjon er registrert korrekt.

Er datastørrelsen for vedlagte filer for stor?

Reduser datastørrelsen på filer når du sender med e-post.  

Er SMB-innstillinger for sending korrekt?

Sjekk SMB-innstillinger for sending.
MERK
Det kan være nødvendig å angi flere innstillinger, alt etter hvilket nettverk du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren.
Aktivere TLS for e-post.  
Endre portnummer.