> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskriftene er grå
4520-0F4

Utskriftene er grå

En mulig årsak kan være at det er et problem med dokumentet eller med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Har dokumentet en bakgrunnsfarge, er det farget eller kopierer du et dokument som for eksempel en avis, som er trykt på tynt papir slik at teksten og bildene på motsatt side er synlige gjennom papiret?

Kontroller dokumentet og juster deretter tettheten til korrekte innstillinger.  

Blir hvite bakgrunner mørke?

Endre innstillingen <Bakgrunnstetthet>. Å endre innstillingen <Juster (manuell)> kan løse problemet.  
MERK
Andre deler enn bakgrunnen kan bli påvirket, avhengig av originalfargen.

Er maskinen installert i et egnet miljø?

Installer maskinen på et egnet sted.  
Lagre tonerkassettene på et egnet sted i to til tre timer, prøv deretter å skrive ut på nytt. Dette kan løse problemet. Bytt tonerkassett hvis problemet vedvarer.