> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret mates feil
4520-0FE

Papiret mates feil

Hvis papiret mates feil, prøv følgende, mulige løsninger.