> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir
4520-09K

Om fastkjørt papir

Hvis papiret setter seg fast, vises <Papirstopp.> på skjermen. Velg <Neste> for å vise enkle løsninger.
Hvis det er vanskelig å forstå fremgangsmåten på skjermen, se følgende avsnitt når du vil fjerne fastkjørt papir.
Mater Fastkjørt papir i materen
Flerfunksjonsskuff/Papirskuff Fastkjørt papir i en papirkilde
Mottaksbrett Fastkjørt papir i hovedenheten
Innvendig Fastkjørt papir i hovedenheten
Transportfører for dobbeltsidig utskrift Fastkjørt papir i hovedenheten
Sett bakfra Fastkjørt papir i hovedenheten
VIKTIG
Når du fjerner papir som har satt seg fast, må du ikke slå av maskinen
Hvis du slår av maskinen, slettes dataene som er i ferd med å bli skrevet ut. Vær spesielt forsiktig ved mottak av faksdokumenter.
Hvis papiret revner
Fjern alle papirfragmentene, slik at de ikke blir sittende fast.
Hvis papir stadig setter seg fast
Slå lett på papirbunken på et flatt underlag for å jevne ut kantene på papiret før du legger det inn i maskinen.
Kontroller at papiret kan brukes for maskinen.  
Kontroller at det ikke er noen fastkjørte papirfragmenter igjen i maskinen.
Ikke bruk makt på det fastkjørte papiret for å få det ut fra maskinen
Deler i maskinen kan bli skadet hvis du bruker makt når du skal fjerne papir. Kontakt forhandleren eller servicerepresentanten. Når et problem ikke kan løses