> Andre problemer > Kan ikke utføre jobber på grunn av for liten minnekapasitet
4520-0FX

Kan ikke utføre jobber på grunn av for liten minnekapasitet

Fri opp plass i minnet.
Hvis en sende- eller utskriftsjobb er lagt i køen, må du vente til jobben er fullført.
Skriv ut, send eller slett unødvendige data som er lagret i minnet.