> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Bildeavtoninger vises i tomme områder
4520-0E3

Bildeavtoninger vises i tomme områder

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Oppstår det skyggebilder på samme siden?

Endre innstilling for <Høy luftfuktighetsmodus>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten variere, avhengig av luftfuktigheten.

Oppstår det bildeavtoninger når du skriver ut på store ark etter å ha skrevet ut på små ark?

Endre innstilling for <Red. varmgangsforskyv. 1>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.