> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det oppstår svarte flekker
4520-0EA

Det oppstår svarte flekker

Fikseringsenheten kan være skitten. Rengjør fikseringsenheten.