> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Tonerflekker og smuss vises
4520-0E4

Tonerflekker og smuss vises

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Blir utskriften utgnidd og flekkete når du bruker maskinen i omgivelser med lav fuktighet?

Endre innstilling for <Lav luftfuktighetsmodus>. Forbedringeffekten er sterkere med <Modus 2> enn <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.  
MERK
Hvis <Lav luftfuktighetsmodus> er angitt, kan utskriftstettheten bli lavere eller ujevn når maskinen brukes på et sted med høy luftfuktighet.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.