> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i materen
4520-09C

Fastkjørt papir i materen

Bruk følgende fremgangsmåte når du vil fjerne originaldokumentet.
Hvis det finnes dokumenter i materen, må disse fjernes først. Følg deretter prosedyren nedenfor. Ikke fjern fastkjørt papir med makt fra maskinen. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes enkelt, går du videre til neste trinn.
1
Fjern det fastkjørte dokumentet fra materdekselet.
1
Åpne materdekselet.
2
Dra ut dokumentet forsiktig.
3
Løft dokumentskuffen og trekk dokumentet forsiktig ut.
4
Lukk materdekselet.
2
Fjern det fastkjørte dokumentet fra undersiden av materen.
1
Åpne materen.
2
Dra ut dokumentet forsiktig.
3
Lukk materdekselet forsiktig.
3
Legg originaldokumentet i på nytt.