> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir flekker
4520-0CJ

Det blir flekker

Fikseringsenheten kan være skitten.
Rengjør fikseringsenheten.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.