> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det er flekker på utskriftene
4520-0C6

Det er flekker på utskriftene

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Blir utskriften flekkete når du bruker maskinen i omgivelser med lav fuktighet?

Still <Lav luftfuktighetsmodus> inn til <På>.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten bli lavere eller ujevn når maskinen brukes på et sted med høy luftfuktighet.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.