> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Baksiden av papiret har flekker
4520-0CK

Baksiden av papiret har flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at fikseringsenheten er skitten. Sjekk følgende.

Har du lagt inn papir som er mindre enn formatet som er angitt i utskriftsdataene?

Kontroller for å være sikker på at papirformat tilsvarer formatet i utskriftsdataene.

Har du rengjort fikseringsenheten?

Rengjør fikseringsenheten.