> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret bøyer eller krøller seg > Papiret krøller seg
4520-0CS

Papiret krøller seg

En mulig årsak kan være at det ikke er brukt egnet papir. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret. Angi også riktige innstillinger for papirformat og -type.
Endre innstilling for <Papirkrøllrettelse>. Forbedringeffekten er sterkere med <Modus 2> enn <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.  
MERK
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i falmet utskrift eller lavere utskriftshastighet.
Legg i papiret på nytt med utskriftssiden rettet nedover (forside/bakside).
VIKTIG
I sjeldne tilfeller kan symptomet bli verre, avhengig av papiret. Endre i så fall utskriftssiden til den forrige siden.

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  
Endre innstilling for <Papirtype> til en innstilling for tynnere papir. Hvis gjeldende innstilling for eksempel er <Vanlig 1>, endrer du den til <Tynt 1>.
Endre innstilling for <Papirkrøllrettelse>. Forbedringeffekten er sterkere med <Modus 2> enn <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.  
MERK
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i falmet utskrift eller lavere utskriftshastighet.