> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret mates feil > Papiret mates ikke / to eller flere ark mates sammen
4520-0CX

Papiret mates ikke / to eller flere ark mates sammen

Legg papiret korrekt i.
Luft papirbunken grundig, slik at arkene ikke er klistret sammen.
Sjekk om papiret er lagt inn på riktig måte.  
Kontroller om antallet innlagte papirark er passende, og om riktig papir brukes.
Kontroller om blandede papirformater og -typer er lagt inn sammen.
Det finnes tilfeller der papiret ikke føres inn på korrekt måte, avhengig av tykkelse. Hvis dette skjer, kan du endre papirretning eller snu papiret.