> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret mates feil > Utskriftene er forskjøvet
4520-0CW

Utskriftene er forskjøvet

Hvis papirførerne er for løse eller for stramme, kan utskriftene bli forskjøvet. Rett inn papirførerne med kantene på papiret.