> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i hovedenheten
4520-096

Fastkjørt papir i hovedenheten

Bruk følgende fremgangsmåte når du vil fjerne det fastkjørte papiret.
Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Åpne bakdekslet.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
3
Dra ut papiret forsiktig.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
4
Lukk bakdekselet.