> Problemene vedvarer > Når et problem ikke kan løses
4520-0H1

Når et problem ikke kan løses

Kontakt forhandleren eller servicerepresentanten.
VIKTIG
Du må ikke demontere eller reparere maskinen selv
Hvis du demonterer eller reparerer maskinen selv, kan det hende at den ikke dekkes av garantien.

Når du skal kontakte Canon

Når du skal kontakte oss, må du ha følgende informasjon klar:
Produktnavn (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Forhandleren der du kjøpte maskinen
Detaljer om problemet (for eksempel hva du gjorde, og hva som skjedde som et resultat av dette)
Serienummeret (finnes på etiketten på baksiden av maskinen)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
MERK
Kontrollere serienummeret fra betjeningspanelet
Velg <Statusoverv.>  <Enhetsinformasjon>  <Serienummer>.