> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > Kan ikke koble til nettverket(Trådløs LAN-forbindelse)
4520-09X

Kan ikke koble til nettverket(Trådløs LAN-forbindelse)

En mulig årsak kan være at tilkoblingsinnstillingene i maskinen, den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er feil. Sjekk følgende.
Se også punktene nedenfor.

Er maskinen er riktig installert og klar til å kobles til nettverket?

Kontroller nettverksforbindelsen. Når maskinen ikke kan kobles til trådløst LAN

Viser ikonet for trådløst LAN på skjermbildet Hjem?

Kontroller at trådløs LAN-forbindelse er valgt.

Har du kontrollert innstillingene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet?

Kontroller at nettverknøklene er korrekt innstilt.
MERK
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sjekker nettverknøkkelen, kan du se instruksjonshåndbøkene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet, eller kontakte fabrikanten.
Kontroller at krypteringnøkkelen som ble generert automatisk (heksadesimal) ikke er valgt. Når du vil aktivere kommunikasjon uten å endre innstillingene i den trådløse ruteren eller tilgangspunktet, konfigurerer du innstillingene for den trådløse LAN-forbindelsen manuelt.
Hvis den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er angitt som beskrevet nedenfor, endrer du innstillingene i ruteren.
MAC-adressen til maskinen og datamaskinen avvises av pakkefiltrering for MAC-adresser*.
Når bare IEEE 802.11n brukes for trådløs kommunikasjon, WEP er valgt eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden er angitt til TKIP.
*En funksjon som kun tillater kommunikasjon med enheter som har spesifiserte MAC-adresser og hindrer annen kommunikasjon.

Er SSID-en for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet som datamaskinen er tilkoblet og den trådløse ruteren eller tilgangspunktet som maskinen er tilkoblet, den samme?

Sjekk innstillinger for både maskinen og datamaskinen.
Kontrollere SSIDen som maskinen er tilkoblet med  
Kontrollere SSIDen som datamaskinen er tilkoblet med  
Hvis de er forskjellig, nullstiller du innstillinger for trådløst LAN for denne maskinen.  
MERK
Når du nullstiller trådløst LAN-innstillinger
Som for en trådløs ruter eller tilkoblingspunkt, skal du velge en med samme SSID som datamaskinen er tilkoblet med.