> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir flekker
6SHF-04F

Det blir flekker

Fikseringsenheten kan være skitten.
Rengjør fikseringsenheten.  
Hvis rengjøring av fikseringsenheten ikke løser problemet, kan å stille <Red. tonerfikseringsflekk 1> inn til <På> løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.