> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskriften har svake farger
4520-047

Utskriften har svake farger

En mulig årsak kan være at det er et problem med originaldokumentet eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Har dokumentet en bakgrunnsfarge, er det farget eller kopierer du et dokument som for eksempel en avis, som er trykt på tynt papir slik at teksten og bildene på motsatt side er synlige gjennom papiret?

Kontroller dokumentet og juster deretter tettheten til korrekte innstillinger.  

Er de hvite feltene svakt farget?

Endre innstilling for <Hindre tåke>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten bli lavere.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.