> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Hvis fargetone ikke er korrekt
4520-048

Hvis fargetone ikke er korrekt

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med den siden på arket som det skrives ut på. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Skrives det ut på korrekt side av arket?

For noen papirtyper er den ene siden egnet for utskrift og den andre siden er det ikke. Hvis utskriftskvaliteten er dårlig, kan du prøve å skrive ut på den andre siden av arket.

Har du utført full justering av gradering?

Optimalt kopiresultat oppnår du ved å utføre <Full justering>.