> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Baksiden av papiret har flekker
6SHF-04H

Baksiden av papiret har flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at fikseringsenheten er skitten. Sjekk følgende.

Har du lagt inn papir som er mindre enn formatet som er angitt i utskriftsdataene?

Kontroller for å være sikker på at papirformat tilsvarer formatet i utskriftsdataene.

Har du rengjort fikseringsenheten?

Rengjør fikseringsenheten.  

Oppstår det flekker på utskriften når du utfører kontinuerlig utskrift? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Dette fenomenet kan oppstå når du skriver kontinuerlig ut jobber med mange bilder som inneholder halvtoner*. Endre innstilling for <Rengjør fiks.enhet autom.> eller <Rengjør fiks.enhet jevnlig>. Ved å stille inn <Rengjør fiks.enhet autom.>, kan du konfigurere slik at automatisk rengjøring av fikseringsenheten utføres for å hindre flekker. Hvis du stiller <Rengjør fiks.enhet jevnlig> inn til et høyere nivå vil hyppigheten øke for vanlig rengjøring.  
*Halvtoner for tabellceller, grafer, bakgrunner for presentasjonsmateriale, fotografier, osv.
MERK
Hver gang rengjøring utføres med <Rengjør fiks.enhet autom.>, sendes det ut et papirark.
Hvis du stiller <Rengjør fiks.enhet jevnlig> inn til et høyere nivå, vil utskriftshastigheten bli lavere.
Hvis feilen ikke utbedres etter at innstillingen for <Rengjør fiks.enhet jevnlig> er endret, eller du ikke vil stille inn <Rengjør fiks.enhet autom.>, må du utføre <Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på baksiden av papiret)>.  
MERK
Denne handlingen vil være mer effektiv hvis den utføres ca. en time etter at forrige utskriftsøkt var fullført.