> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskriftene er falmet
6SHF-047

Utskriftene er falmet

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret. Angi også riktige innstillinger for papirformat og -type.

Bruker du papir som inneholder mye papirstøv? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Bruk av papir som inneholder mye papirstøv kan resultere i falmet eller utgnidd utskrift. Å stille <Korr. bilde med papirstøv> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.

Er utskriften falmet eller har ujevn tetthet, avhengig av papirtype eller miljøforholdene?

Endre innstilling for <Fikseringsforbedring>. Å endre innstillingen for modus kan løse problemet.  
MERK
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Forbedringeffekten er sterkere med <Modus 2> enn med <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i krøllete utskrift eller lavere utskriftshastighet.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Hvis du stiller inn til <På>, kan det bli skyggebilder på tomme felter.

Bruker du maskinen i et miljø med høy luftfuktighet? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Å stille <Red. tonerfikseringsflekk 2> inn til <Modus 2> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <Modus 2>, kan utskriftsarkene bli krøllete.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.  

Er utskriftene falmet like etter bytte av tonerkassett?

Utskrevne sider kan være falmet like etter at tonerkassettene er byttet ut. I så fall, kan å stille <Dug. Svak utsk. e. kass.skift> inn til <På> løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, blir innstillingen aktivert neste gang du bytter tonerkassett.
Like etter at du har byttet ut kassetten, kreves det en viss tid for at toneren skal bli fordelt jevnt inne i kassetten.