> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir hvite flekker
4520-049

Det blir hvite flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Blir det tomme felt på forkanten av papiret ved 2-sidig utskrift? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Det kan oppstå tomme felt på forkanten av baksiden på arket ved 2-sidig utskrift. Å stille <Korr. tomrom på baksiden> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftskvaliteten bli forringet.

Blir det tomme felt på forkanten av papiret? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Det kan oppstå tomme felt på forkanten av baksiden på arket ved utskrift på tynt papir. Å stille <Tomromskorrigering> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriften bli falmet.

Oppstår ujevn utskriftstetthet på en slik måte at utskriften ser ut som et vanndråpemønster?

Å stille <Reduser vanndråpemønster> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftskvaliteten bli forringet.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten.