> Meldinger og feilkoder > Tiltak for hver melding
4520-035

Tiltak for hver melding

Kontroller følgende for å finne mulige årsaker og løsninger for hver melding.
Hvis du ikke kan sende en faks, minnet er fullt eller hvis du støter på driftproblemer, vil en melding vise på skjermen.
En falsk eller en ikke-Canon tonerkassett kan være i bruk. Mengden i kassetten kan ikke vises korrekt.
Det oppstod en feil under verifisering av sertifikat.
Svart-hvitt-kopiering er begrenset. Bare fargekopiering er tilgjengelig.
Svart-hvitt-utskrift er begrenset. Bare fargeutskrift er tilgjengelig.
Kan ikke analysere sertifikatet for autentiseringsserver.
Kan ikke endre mottakertypen for mottakere som er registrert i en gruppe.
Finner ikke tilgangspunktet.
Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon-kassett kan være satt inn.
Kan ikke skrive ut mottaksdata.
Kan ikke motta faksen. Kontroller at faksen ble sendt på riktig måte av avsenderen.
Kan ikke gjenkjenne bildet.
Kan ikke sende fordi det er angitt flere mottakere.
Kan ikke angi gruppemottakere eller flere mottakere samtidig.
Kan ikke angi gruppemottakere når røret er på.
Kan ikke bruke disse innstillingene. Sending til den angitte mottakeren er begrenset.
Kommunikasjonsfeil med kassett: En falsk eller ikke-Canon tonerkass kan være i bruk.
Feil ved kommunikasjon med kassett. Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon-kassett kan være satt inn.
Endre passord for autentisering.
Kontroller innstillinger for autentisering.
Fargekopiering er begrenset. Bare svart-hvitt-kopiering er tilgjengelig.
Fargeutskrift er begrenset. Bare svart-hvitt-utskrift er tilgjengelig.
Kopiering er begrenset.
Kan ikke koble til.
Kan ikke koble til. Kontroller PSK-innstillingene.
Kan ikke koble til. Maksimalt antall enheter som kan koble til tilgangspunktet, er nådd.
Kan ikke koble til med enkel tilkobling via PC. Enheten startes på nytt.
Kan ikke koble til med trådløst LAN. Slå hovedstrømmen AV og PÅ, og konfigurer innstillingene på nytt.
Kan ikke koble til under WPS. Vent litt, og konfigurer innstillingene på nytt.
Finner ingen tilkoblinger fra trådløse enheter.
Kan ikke kjøre rengjøring.
Kan ikke utføre rettelse.
Kan ikke utføre godkjenning av Åpent system. Kontroller WEP-innstillingene.
Kan ikke utføre godkjenning av delt nøkkel. Kontroller WEP-innstillingene.
Direkte tilkobling er avsluttet.
Enkel tilkobling via PC avsluttet pga. tidsavbrudd Enheten startes på nytt.
Kass. kan ikke bru. lenger.
Faksing er begrenset.
Autentiseringsfeil - Google Cloud Print
Kommunikasjonsfeil - Google Cloud Print
Legg i papir.
Lavt kassettnivå
Minne fullt (Sikker utskrift)
Minnet fullt (Hopp over feil)
Minnemedieutskrift er begrenset.
Mottakeren svarer ikke.
Ingen respons fra verten.
Papirstopp.
Papirstørrelse og ilagt papir stemmer ikke
Forbered kassetten.
Utskrift er begrenset.
Fjernskanning er begrenset.
Skanning er begrenset.
Angi korrekt informasjon for autentisering.
Angi nødvendig informasjon for autentisering.
Angivelse og registrering av nye mottakere er begrenset.
Sertifikatet for autentiseringsserver er utløpt.
Sertifikatet for autentiseringsserver er feil.
Datamaskinen er beskyttet.
Faksnummeret har for mange tall.
Minnet er fullt.
Minnet er fullt. Angi innstillingene for originaltype på nytt.
Minnet er fullt. Skanningen blir avbrutt. Vil du skrive ut?
Antall angitte tegn er feil, eller det er brukt ugyldige tegn.
USB-minnet er begrenset.
WEP-nøkkelen er ikke riktig angitt. Kontroller WEP-innstillingene.
Bruk Fjernkontroll til å angi nødvendig informasjon for autentisering.