> Vanlige problemer > Feilindikatoren lyser konstant eller blinker
6SHF-006

Feilindikatoren lyser konstant eller blinker

Hvis det oppstår en feil, vil feilindikatoren lyse konstant eller blinke. Kontroller følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Sjekk om papiret er lagt inn på riktig måte.  

Har papir kjørt seg fast?

Sjekk om det har oppstått papirstopp. Hvis dette skjer, vises en melding på skjermen. Følg anvisningene på skjermen når du skal fjerne papiret som har satt seg fast.

Viser det noen melding på skjermen?

Hvis det oppstår et problem, viser en melding på skjermen. Se tiltakene som foreslås i meldingen.

Start maskinen på nytt.

Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
MERK
Når problemet er løst, slår feilindikatoren seg av og skjermen går tilbake til skjermbildet for grunnleggende funksjoner. Hvis feilen ikke kan løses, kontakter du den lokale, autoriserte Canon-forhandleren eller Canons hjelpetelefon.