> Vanlige spørsmål > Videresende mottatt fakser via e-post
6SHF-002

Videresende mottatt fakser via e-post

Konfigurer maskinen til å videresende fakser automatisk til en e-postadresse som er registrert i adresseboken. Bruk følgende fremgangsmåte.

Trinn 1 Registrere en e-postadresse for videresending i adresseboken

1
Velg <Adressebok> på Hjem-skjermen.
2
Velg <Registrer mott.>.
Hvis skjermen som ber deg om å angi PIN-koden for adresseboken, vises
3
Velg <E-post> som mottakertype.
4
Velg <Navn>, og skriv inn navnet som skal registreres i adresseboken.
Registrering av <Navn> er valgfritt. Hvis du registrerer <Navn>, er det mulig å søke alfabetisk etter mottaker.
5
Velg <Bruk>.
6
Velg <E-postadresse>, og skriv inn e-postadressen som skal registreres.
7
Velg <Bruk>.
8
Velg <Lagre som>.
9
Velg <Favoritter> eller <Kortnummer>.
Hvis du velger <Kortnummer>, velg mottakernummeret eller velg <Bruk num. taster> og skriv inn mottakernummeret.
10
Velg <Bruk>.
Med dette er registrering av en e-postadresse i adresseboken fullført.

Trinn 2 Konfigurere maskinen til å videresende fakser automatisk

1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen.
2
Velg <Funksjonsinnstillinger>  <Motta/videresend>  <Faksinnstillinger>.
3
Velg <Videresendingsinnstillinger>  <Videresendingsfunksjon>.
4
Velg <På> i <Bruk videresendingsfunksjon>.
5
Spesifiser adresse og filnavn for videresending.
1
Velg <Videresendingsmottaker>.
2
Merk av for e-postadressen som skal videresendes fra adresseboken.
3
Velg <Bruk>.
4
Velg <Filnavn>, og spesifiser en tegnstreng som skal brukes i filnavnet.
MERK
Hvis det ikke spesifiseres en tegnstreng med <Filnavn>, blir et filnavn tilordnet i formatet: kommunikasjonsbehandlingsnummer (fire sifre)_sendt dato og tid_dokumentnummer (tre sifre).filutvidelsesnavn. En tegnstreng som er angitt med <Filnavn>, blir lagt til i begynnelsen av disse filnavnene.
6
Velg <Bruk>.
Med dette er konfigurasjon av automatisk videresending av faks fullført.
Maskinen vil nå automatisk videresende alle fakser den mottar, til den angitte mottakeren.
Hvis videresending mislykkes
Lagre dokumenter som ikke ble videresendt, i minnet