> Vanlige spørsmål > Sende skannede data via e-post
6SHF-001

Sende skannede data via e-post

Still inn de nødvendige innstillingene for å sende via e-post fra datamaskinen din. Bruk følgende fremgangsmåte.
MERK
Kontroller og noter følgende informasjon før du starter.
E-postadressen som skal registreres som mottaker
Informasjon om innstillingene for e-postserveren (SMTP-servernavn*; portnummer; godkjenningskrav; brukernavn, passord osv. for autentisering)
Se instruksjonene og hjelpefilen for programmet du bruker for øyeblikket, for informasjon om hvordan du finner denne informasjonen.

Trinn 1 Konfigurere maskinen til å sende e-post (innstilles fra datamaskinen)

Bruk vertøyet for spesialinnstillinger (Innstillingsverktøy for sendefunksjon) via nettleseren som er installert på maskinen.
1
Start opp Innstillingsverktøy for sendefunksjon.
Skriv inn "http://<maskinens IP-adresse>/sendsupport_login.html" i adressefeltet i nettleseren, og trykk på [ENTER]-tasten på tastaturet.
2
Klikk på [Start].
Hvis skjermbildet for pålogging vises
3
Klikk på [Innstillinger for sending til e-post].
Hvis skjermen som ber deg om å angi PIN-koden for adresseboken, vises
4
Skriv inn den nødvendige informasjonen.
[Registrering]
[Favorittnummer]
Registrer en e-postadresse i <Favoritter> i adresseboken. Velg et ubrukt nummer fra rullegardinmenyen.
[Navn for favorittnummer]
Det angitte navnet vises i en liste i adresseboken. Velg et navn som vil være enkelt for deg å finne senere.
[Innstillinger for sendedestinasjon]
[E-postadresse for destinasjon]
Skriv inn e-postadressen du vil sende de skannede originalene til.
[Innstillinger for SMTP-server]
[SMTP-server]
Skriv inn navnet på SMTP-serveren.
[SMTP-autentisering]
Klikk på alternativknappen [Innstilt] eller [Ikke innstilt] for å samsvare med autentiseringsinnstillingene til SMTP-serveren. Hvis [Innstilt] er valgt, skriver du inn brukernavnet i [Brukernavn]-tekstboksen og passordet i [Passord]-tekstboksen.
5
Klikk på [Neste].
6
Bekreft innstillingene, og klikk på [Lagre].
7
Trykk på strømbryteren og slå av maskinen.
Du må slå maskinen av og på igjen for å fullføre registreringen.
8
Når du har slått av strømmen, må du vente i minst 10 sekunder før du trykker på strømbryteren igjen.
Med dette er innstillingene for sending av e-post fullført.

Trinn 2 Skanne en original på maskinen og sende den via e-post

1
Plasser originalen i materen eller på glassplaten.
2
Velg <Skann> på Hjem-skjermen.
Hvis skjermbildet for pålogging vises
3
Velg <E-post>.
4
Spesifiser mottakeren.
1
Velg <Adressebok> på <Angi mottaker>-fanen.
2
Velg <Til>.
3
Merk av for ønsket mottaker, og velg <Bruk>.
5
Velg <Start>.
Hvis originalen er plassert i materen
Når originalen er skannet, sendes de skannede dataene til den angitte e-postadressen.
Hvis originalen er plassert på glassplaten
1
Etter at originalen er skannet, velg <Start sending>.
De skannede dataene sendes til den angitte e-postadressen.
Hvis du skanner flere originaler
Hvis sending mislykkes