> Kopiering-/utskriftsproblemer > Kan ikke skrive ut
4520-016

Kan ikke skrive ut

En mulig årsak er at det er et problem med utskriftsdataene eller skriverdriveren. Sjekk følgende.
En annen mulig årsak er at det kan være et problem med nettverket eller USB-forbindelsen. Sjekk om tilkoblingen er korrekt.

Er papiret lagt korrekt i?

Sjekk om papiret er lagt inn på riktig måte.  

Kan du skrive ut en Windows-testside?

Hvis du kan skrive ut en Windows-testside, er det ikke noe problem med maskinen eller skriverdriveren. Kontroller utskriftsinnstillingene i programmet.  

Er filnavnet på dokumentet som skal skrives ut for langt?

Når du sender en jobb fra datamaskinen til maskinen, sendes den med et navn som opprettes basert på filnavnet til dokumentet og navnet på programmet du bruker til utskrift. Hvis jobbnavnet blir for langt, vil det gjøre det umulig å sende på riktig måte, så sørg for at dokumentets filnavn ikke er for langt.

Bruker du sikkerhetsprogrammer eller lignende?

Sjekk at utskrift ikke er begrenset av sikkerhetsprogrammer eller andre programmer på datamaskinen.

Oppstår det feil når du prøver å skrive ut et spesifikt dokument eller fra et spesifikt program?

Opprett det aktuelle dokumentet fra begynnelsen eller importer innholdet inn i en ny fil og prøv å skrive ut på nytt.
Sjekk om dokumentet kan skrives ut fra et annet program. Hvis dette er mulig, betyr det at du har et problem med det opprinnelige programmet. Kontakt programprodusenten.

Er det problemer med skriverdriveren?

Installer skriverdriveren på nytt.  
Sjekk at papirformatet eller utskriftstørrelsen er korrekt innstilt.
Sjekk at toveis kommunikasjon er aktivert. Hvis det er deaktivert, må du aktivere det og starte datamaskinen på nytt.  

Er det en utskriftsjobb som ikke er ferdig?

Hvis utskriften avbrytes av en eller annen grunn, vil jobben forbli i maskinen som data som venter på utskrift. I så fall kan det hende at maskinen ikke vil fungere eller reagere selv når den mottar en ny utskriftsjobb. Slett den gjenværende jobben og prøv å skrive ut på nytt.  

Skriver du ut med lpr-kommandoen?

Kontinuerlig utskrift av PDF-er ved bruk av lpr-kommandoen utføres ved at jobbene skrives ut, én om gangen ved intervaller i henhold til innstillingen <Tidsbrudd>.  

Har det oppstått en feil?

Se om det har oppstått feil ved utskriften ved å sjekke jobbhistorikken.

Kan du skrive ut fra andre datamaskiner?

Hvis du heller ikke kan skrive ut fra andre datamaskiner, må du kontakte forhandleren eller servicerepresentanten.